M-ati incatusat, mi-ati pus calus in gura,
da’ mintea n-o sa mi-o intunecati vreodata!
AMR: 181 de zile.
 
De la o vreme tot mai mult ma gandesc ca o sa ajung la inchisoare si n-o sa stiu de ce. Bine, o sa stiu de ce, doar ca vor fi niste motive absurde.
O sa ma duca legiuitorii la penitenciar si in prima zi, la masa, o sa ma intrebe colegii de ispasinta pentru ce am intrat la mititica. Ei tatuati cu chipurile celor pe care i-au omorat, zgariati, injunghiati ca s-au batut prin penitenciar intre ei. Io de colo, timid: "Pentru ca m-am plimbat cu bicicleta prin parc." Si in momentu’ ala se ridica unu’ de doua ori cat mine, ma ia prieteneste de gat si imi zice: "Auzi, bai, puta! Tu faci misto de noi?" Io de colo nu si nu, ei de colo pleosc si trosc. Dupa vreo 3 saptamani dupa ce ies de la infirmierie, la dusuri ma recunoaste un individ, asa desfigurat cum sunt: "Auzi, bai, biciclistule! Vezi ca ti-a cazut sapunu’ pe jos." In momentu’ ala prefer sa stau jegos.
Si uite-asa o sa-mi petrec eu intre 6 luni si 10 ani din viata in inchisoare doar pentru ca m-am plimbat cu bicicleta prin parc sau pentru ca l-am imitat pe Basescu sau pentru ca i-am spus unui englez ca e englez (va dati seama ce jignire; asta e ca aia din ’94 a lu’ Gaita cu copiii bipezi). Ei, dar cea mai grava infractiune e sa fii antisemit. Adicatelea, daca eu nu sunt de acord cu distrugerea unui parc pentru construirea unui monument in memoria victimelor Holocaustului despre care Istoria ne spune ca NU au existat in Romania, tara noastra fiind singura din sfera de influenta a Germaniei Hittleriste care NU a deportat evreii/tigani in lagare de exterminare , voi fi acuzat de rasism/ xenofobie etc. si voi ajunge foarte usor la inchisoare. Ala care a omorat evrei/tigani se numeste Horthy si era ungur, bai pizde proaste. Si monumentu’ ala ar putea fi construit si in alta parte, nu pe un spatiu verde . Si pana sa construim un monument pentru victimele Holocaustului care NU au existat in Romania, am putea sa construim un monument pentru amaratii aia care au murit in ’89 ca sa ne castige libertatea pe care bulangii astia ne-o fura din nou.
 
Parlamentul Romniei adopt? prezenta lege.
 
Articol unic:

Titlul III Prevenirea ?i combaterea criminalit??ii informatice din Legea nr. 161/2003 privind unele m?suri pentru asigurarea transparen?ei n exercitarea demnit??ilor publice, a func?iilor publice ?i n mediul de afaceri, prevenirea ?i sanc?ionarea corup?iei, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, publicat? n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 279 din 21 decembrie 2003, se modific? ?i se completeaz? dup? cum urmeaz?:

 1. La art. 35, alin. (1), dup? lit. i) se introduce o nou? liter?, lit. j), cu urm?torul cuprins:

Art. 35
j) prin material rasist ?i xenofob se n?elege orice material scris, imagine sau alt? reprezentare de idei sau teorii care sus?ine, promoveaz? sau incit? la ur?, discriminare sau violen?? mpotriva oric?rei persoane sau grup de persoane, pe considerente de ras?, culoare, ascenden?? sau origine na?ional? sau etnic?, precum ?i religie, dac? este folosit ca pretext pentru oricare dintre ace?ti factori.

2. La art. 39, alineatul (1) se modific? dup? cum urmeaz?:

(1) Ministerul Administra?iei ?i Internelor, Ministerul Comunica?iilor ?i Societ??ii Informa?ionale, Serviciul Romn de Informa?ii, Serviciul de Informa?ii Externe ?i Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizat? ?i Terorism, din cadrul Parchetului de pe lng? nalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie constituie ?i actualizeaz? baze de date privind criminalitatea informatic?. Condi?iile de constituire ?i actualizare a bazei de date vor fi reglementate prin ordin comun al Ministerului Comunica?iilor ?i Societ??ii Informa?ionale ?i al Ministerului Administra?iei ?i Internelor, n termen de 45 de zile de la intrarea n vigoare a prezentului proiect de lege.

3. La art. 39, alineatul (2) se abrog?.

4. Art. 40 se modific? dup? cum urmeaz?:

Institutul Na?ional al Magistraturii, Ministerul Administra?iei ?i Internelor, Ministerul Comunica?iilor ?i Societ??ii Informa?ionale, Serviciul Romn de Informa?ii ?i Serviciul de Informa?ii Externe desf??oar? programe speciale de preg?tire ?i perfec?ionare a personalului cu atribu?ii n prevenirea ?i combaterea criminalit??ii informatice.

5. Titlul Sec?iunii a 3-a, Pornografia infantil? prin sisteme informatice se modific? dup? cum urmeaz?:

SEC?IUNEA a 3-a
Infrac?iuni s?vr?ite prin sisteme informatice

6. Dup? art. 51, se introduc patru articole noi, art. 511, art. 512, art. 513 ?i art. 544, cu urm?torul cuprins:

 Art. 511
Constituie infrac?iune ?i se pedepse?te cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend? accesarea, f?r? drept, de materiale pornografice cu minori, prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunica?ii electronice.

Art. 522
 (1) Constituie infrac?iune ?i se pedepse?te cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend? distribuirea sau punerea la dispozi?ia publicului, n orice mod, prin intermediul unui sistem informatic, de materiale rasiste ?i xenofobe.
(2) Tentativa se pedepse?te.

Art. 513
Constituie infrac?iune ?i se pedepse?te cu nchisoare de la 1 la 3 ani amenin?area unei persoane sau a unui grup de persoane, prin intermediul unui sistem informatic, cu s?vr?irea unei infrac?iuni pentru care maximul pedepsei prev?zute de lege este nchisoarea de cel pu?in 5 ani, pe motiv de ras?, culoare, ascenden?? sau origine na?ional? ori etnic?, sau n considerarea religiei dac? aceasta este folosit? ca pretext pentru oricare dintre motivele ar?tate.

Art. 514
(1) Constituie infrac?iune ?i se pedepse?te cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani distribuirea sau punerea la dispozi?ia publicului, n orice mod, prin intermediul unui sistem informatic, de materiale ce neag?, minimalizeaz? n mod evident, aprob? sau justific? genocidul sau crimele mpotriva umanit??ii, astfel cum sunt definite n dreptul interna?ional ?i recunoscute ca atare printr-o hot?rre definitiv? a Tribunalului Militar Interna?ional nfiin?at prin Acordul de la Londra, la data de 18 aprilie 1945 sau a oric?rui alt tribunal penal interna?ional nfiin?at prin instrumente interna?ionale relevante ?i a c?ror competen?? a fost recunoscut? de statul romn.
(2) Tentativa se pedepse?te.

7. Dup? art. 59, se introduce un articol nou, 591 , cu urm?torul cuprins:
Art. 591
n cazul infrac?iunilor prev?zute n prezentul titlu, competen?a de judecat? n prim? instan?? apar?ine tribunalului.

8. La art. 62, alin. (2) se modific? dup? cum urmeaz?:
Art. 62
(1) Pentru asigurarea cooper?rii interna?ionale imediate ?i permanente n domeniul combaterii criminalit??ii informatice func?ioneaz?, n  cadrul Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizat? ?i Terorism, din cadrul Parchetului de pe lng? nalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Serviciul de combatere a criminalit??ii informatice, ca punct de contact disponibil permanent.